“Onu bana leylekler getirdi” diyen Esra Akkaya..

Anne olmak için doğurmaya gerek yok; onun yerine bakmak, kol kanat germek, bir olabilmek var… İşte bu kelimelerin hakkını fazlasıyla veren bir anne var karşınızda: Esra Akkaya. Afrika’dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile 3,5 yıldır hayata bambaşka bakıyor.

esra akkaya evlat edinme

Mahallenin Muhtarları dizisiyle tanıdık Esra Akkaya’yı. Nam-ı diğer Şirine’yi her hafta sabırsızlıkla bekler, gözümüzü ekrandan ayırmadan o cıvıl cıvıl hallerini izlerdik. Ekranların güler yüzü Esra, zaman geçtikçe ekranlardan biraz uzaklaştı, oyunculuk dışında farklı alanlara yöneldi. Yöneldiği her işin de hakkını verdi tabii. Takdir edilesi hayatına bir de minik Alex eklenince harika bir anne oldu!

İkiz bebeklere hamile olan Esra, zor bir süreç geçirmiş ve hamileyken bebeklerini kaybetmişti. Pes etmeyen oyuncu tüp bebek denemiş ancak bebek sahibi olamamıştı. Evlat edinmek istedikten sonra ise ne yazık ki Türkiye’de yaş sorununa takılmış başarılı oyuncu.

esra akkaya

Bu zorlu süreci Etiyopya’da tamamlayan Akkaya, 2013 yılında Can Alex’i evlat edindi. Birbirimizi bulmamız bir mucize diyen Esra Akkaya işte o mucizeye 2013’ten beri annelik yapıyor 🙂

Esra Akkaya/Instagram: https://www.instagram.com/esraakkaya/

Röportajın tamamı için: https://www.mynet.com/onu-bana-leylekler-getirdi-diyen-esra-akkayanin-can-alex-ile-annelik-hikayesi-1210784-mykadin

Evlât Edinmenin Koşulları Nelerdir?

 • Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
 • Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
 • Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az onsekiz yaş büyük olması,
 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması,
 • 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 311 inci ve 312 nci maddelerinde yer alan hükümler hariç, 309 uncu maddesinde belirtilen şekilde küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması,
 • Küçüğün vesayet altında olması halinde, Türk Medenî Kanununun 397 nci maddesinde öngörülen vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
 • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları, 

koşulları aranır.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Evlat Edinmek İstiyorum, Nereye ve Nasıl Başvurmalıyım?

Evlat edinmek üzere başvurmak isteyenler:

 • Yerleşim yeri Türkiye’de olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yerleşim yerlerindeki İl Müdürlüklerine,
 • Yerleşim yeri yurt dışında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden Devletin merkezi makamına,
 • Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, Merkezi Makama gönderilmek üzere bulundukları yerin İl Müdürlüğüne,
 •  yazılı başvuruda bulunurlar.

Başvuru şekli:

 • Evlat edinmek isteyenlerin şahsen ve yazılı olarak başvurmaları gerekir.
 • Eşlerin evlât edinmek istemesi halinde başvuruda her ikisinde birlikte bulunması gerekir.

(Başvuruda bulunmak üzere gitmeden önce randevu alınmalıdır.)

Başvuru Sırasında Yapılacak İşlemler:

 •   Başvuranlara, evlât edinilecek küçüklerin özellikleri ile evlât edinmenin sosyal ve hukuki sonuçları hakkında sosyal çalışmacı tarafından bilgi verilir ve ilk görüşme formu birlikte doldurulur.
 •    Evlât edinmek üzere başvuran kişi veya eşler, evlât edinme işlemlerine ilişkin tüm yükümlülükleri kabul ve taahhüt ederler.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Evlat Edinme İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Evlât edinmek üzere başvuran kişi veya eşlerden aşağıdaki belgeler istenir:

 • Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,
 • Başvuran ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu kapsamında yer alan silinmiş kayıtlar da dâhil sabıka kayıtları,
 • Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
 • Kimlik Paylaşımı Sisteminden belge üretebilen muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
 • Öğrenim durumunu gösterir belge,
 • Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
 • Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Başvuruyu Yaptık, Peki Ya Sonra?

Evlât edinmek üzere başvuran kişi ve eşler;

 • Belgeleri, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayıp sunarlar.
 • Bu süre içinde belgeleri sunmayanların başvuruları işleme konulmaz.
 • Belgelerin sunulduğu tarih ve saat sosyal inceleme ve küçüğün yerleştirilmesi sıralamasında esas alınır.
 • (Ancak, korunmaya muhtaç olmayan küçüklerin evlât edinilmesi veya oluşmuş anne, baba ve küçük ilişkisinin bulunması ya da hısımlığın söz konusu olması durumlarında bu esasa bağlı kalınmaz.)
 • Başvuru sahipleri belgelerin tesliminden itibaren en geç altı ay içinde yerleşim yerlerinde ziyaret edilerek haklarında sosyal inceleme başlatılır.
 • (Başvuruların yoğun olduğu İl Müdürlüklerinde bu süre, altı ay daha uzatılabilir.)
 • İncelemede karar vermeye yardımcı olacak her türlü belge talep edilir.
 • Başvuru sahiplerinin ve varsa birlikte yaşadıkları başka kişilerin kişilik, eğitim, kültürel özellikleri, ekonomik güçleri, sağlık durumları, aile bireylerinin birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkileri, küçükten beklentileri, evlât edinmeye bakış açıları, bakım, eğitme ve yetiştirme konularına yaklaşımları, evlât edinmek istedikleri küçüğün özellikleri, başvuru sahiplerinin veya varsa altsoylarının tavır ve düşünceleri değerlendirilir.
 • Başvuru sahipleri ile en az beş görüşme gerçekleştirilir.
 • Yapılan görüşmeler, incelemeler ve belgeler sonucu yapılan değerlendirme ile kapsamlı bir Sosyal İnceleme Raporu hazırlanarak kanaat bildirilir.
 • Sosyal İnceleme Raporunda yer alan olumlu ya da olumsuz kanaat  başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 • Başvuru hakkında olumlu kanaat bildirilmesi halinde dosya sıraya alınır.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Evlat Edinme Başvurum Reddedildi, Neden?

Evlât edinmek isteyenlerden başvuru için yeterli  koşulları taşımadıkları anlaşılanların başvuruları sosyal inceleme yapılmaksızın reddedilir.

Ailelerin çocuk büyütmeye hakları olduğu kadar, kendi isteklerini ifade edemeyen çocukların da kendileri için en uygun olduğu titizlikle belirlenmiş ortamlarda yaşamaya hakları bulunmaktadır. Herhangi bir işyerinde çalışmak veya sosyal ortamda kabul görmenin belirli kuralları bulunmaktadır.  Biyolojik aileleri yanında örselenmiş çocukların bakım sorumluluğunun devri hususu da Ülkemizin geleceğini teslim edeceğimiz çocuklar söz konusu olduğu için oldukça önemli olup kuralların olmaması düşünülememektedir.

Bu nedenle başvuruların reddedilmesi sadece ailenin olumsuz olduğu yönünde algılanmamalıdır. Kurumumuz, korunmaya muhtaç çocukların özelliklerine en uygun ortamı sağlayabilecek  aileleri seçmek sorumluluğunu da taşımaktadır.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Evlat Edinme Başvurumun Reddine İtiraz Edebilir Miyim?

Evlât edinme başvurusunun reddedilmesine, askıya alınmasına veya işlemden kaldırılmasına ilişkin işlemler İl Müdürlüğü tarafından başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Bu işlemlere karşı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde İl Müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir.

İtiraz komisyon tarafından görüşülerek en geç bir ay içinde kesin olarak karara bağlanır ve karar itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Koruyucu Aile – Evlat Edinme – Gönüllü Aile Arasındaki Temel Fark Nedir?

koruyucu aileEvlat edinme ’de hukuksal bir süreci tamamlayarak velayet hakkını evlat edinen aile alır. Çocuk her türlü yasal hakka sahip olur.

Koruyucu Ailelik ‘te velayet biyolojik ailededir. Çocuk kendi soyadını taşır.

Gönüllü Ailelik ‘te kurumda bakılmakta olan çocuğa dışardan destek verilir, izinler doğrultusunda çocuk kurum dışına çıkartılabilir.