Evlât edinmek üzere başvuran kişi veya eşlerden aşağıdaki belgeler istenir:

  • Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,
  • Başvuran ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu kapsamında yer alan silinmiş kayıtlar da dâhil sabıka kayıtları,
  • Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
  • Kimlik Paylaşımı Sisteminden belge üretebilen muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
  • Öğrenim durumunu gösterir belge,
  • Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
  • Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.

Kaynak : https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/evlat-edinme

Evlat Edinme İçin Hangi Evraklar Gerekir?
Etiketlendi:                                 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir